Uddannelse for tillidsvalgte i staten

Kursus Yngre Læger

Få viden og de kompetencer, der er nødvendige for dig i din rolle som TR, samtidig med at du får bistand og inspiration til, hvordan du helt konkret kan løse dine opgaver som TR.

Tillidsrepræsentantuddannelsen - TR i staten 

Målgruppe: TR og TR-suppleanter i Staten

Indhold
Kurset giver tillidsrepræsentanten bl.a. indsigt i:

  • de opgaver, der forventes varetaget af TR 
  • de redskaber, der er til rådighed
  • og de roller, som TR-arbejdet bygger på

Kursisterne opnår kendskab til relevante aftaler/regler og håndtering af lokale problematikker. På kurset vil der indgå øvelser, og deltagernes egne forhold og erfaringer vil indgå i undervisningen. Der vil være god mulighed for netværksdannelse.

Kursets indhold vil blive særskilt tilrettelagt efter deltagernes forudsætninger samt med aktuelle problemstillinger. Det vil derfor være relevant at deltage på kurset, selvom du har deltaget på "Tillidsrepræsentantuddannelsen - TR i staten" tidligere. 

Deltagelse på "Tillidsrepræsentantuddannelsen - TR i staten" er en forudsætning for at kunne tilmeldes kursus i forhandlingsteknik og konflikthåndtering.

Deltagelse på foreningens generelle TR-uddannelse (Modul 1-2) er ikke relevant for tillidsrepræsentanter og suppleanter i Staten. 

Varighed
Kurset er et internat og har en varighed på to dage. Kurset består af oplæg fra underviserne, debat i plenum og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer indgår som en væsentlig del af kurset.

Undervisere
Kurset ledes af konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat.