Gå til indhold

Webinar: Lær at inkludere LGBT+ patienter bedre

Kursus Yngre Læger

Få værktøjer til, hvordan du som læge kan skabe bedre inklusion og et mere LGBT+ venligt møde med patienten. Webinaret er et samarbejde mellem AIDS-Fondet og Yngre Læger.

Mange LGBT+ personer oplever manglende forståelse og respekt, når de behandles i sundhedsvæsenet. Og mange frygter ligefrem mødet med sundhedsvæsenet.

Danske og internationale videnskabelige undersøgelser peger på markante trivsels- og sundhedsudfordringer blandt LGBT+ personer. Det gælder både inden for somatisk, mental, social og seksuel sundhed.

På webinaret får du:

  • Kendskab til den evidensbaserede viden, der ligger til grund for den forstærkede indsats overfor LGBT+ personer.
  • Forståelse for betydningen af lægens rolle i mødet med LGBT+ personer.
  • Værktøjer til, hvordan du som læge kan skabe bedre inklusion og et mere LGBT+ venligt møde med patienten.
  • Viden om Checkpoint, som er AIDS-Fondets test- og rådgivningstilbud om hiv, sexsygdomme, seksuel- og mental sundhed.

Målgruppe 

Webinaret er for alle medlemmer af Yngre Læger med interesse i ulighed i sundhed og mødet mellem LGBT+ personer og sundhedsprofessionelle.

Undervisere
På webinaret vil du møde:  

  • Helga Schultz, forperson Yngre Læger. Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital.
  • Mikkel Enevoldsen, diversitetskonsulent i AIDS-Fondet
  • Lotte Kehlet, rådgivningschef i AIDS-Fondet

Form
Webinaret består af oplæg fra underviserne, gruppearbejde i breakout rooms samt drøftelser i plenum. Deltagernes egne erfaringer indgår som en del af webinaret.    

Program 

Du får tilsendt Zoom-link og program cirka en uge inden webinaret.