Gå til indhold

Uddannelse for tillidsvalgte i staten

Kursus Yngre Læger

Få viden og kompetencer, som er nødvendige for dig i din rolle som TR eller FTR i staten. På uddannelsen får du hjælp til, hvordan du konkret kan løse dine opgaver som tillidsvalgt.

Som tillidsrepræsentant (TR) er du bindeled mellem dine kolleger og den nærmeste ledelse. Derfor er det vigtigt, at du får den nødvendige viden og redskaber til at løfte din funktion.

På uddannelsen får du desuden input til at løse egne konkrete TR-opgaver i samarbejde med andre tillidsrepræsentanter og erfarne konsulenter fra sekretariatet.

På uddannelsen får du: 

  • Overblik over din rolle og funktion som tillidsvalgt i staten.
  • Centrale redskaber, der nemt kan omsættes i praksis, f.eks. i forhold til håndtering af lokale problematikker, møder med yngre læge kolleger og ledelse
  • Viden om overenskomstforhold, samarbejdssystemet og arbejdsmiljø.
  • Introduktion til Yngre Lægers politiske liv, bl.a. hvad Yngre Læger mener om politiske emner, der berører yngre lægers hverdag.
  • Mulighed for at netværke med andre tillidsvalgte i staten.

Det konkrete indhold bliver tilrettelagt efter deltagernes forudsætninger samt aktuelle problemstillinger. Det vil derfor være relevant at deltage, selvom du deltaget tidligere.

Målgruppe

Tillidsrepræsentanter og -suppleanter samt fællestillidsrepræsentanter i staten.

Underviser
Du undervises af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat

Form 
Der veksles mellem oplæg, debatter i plenum og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer og opgaver indgår som en væsentlig del af kurset.

Yngre Læger dækker dine udgifter 
Yngre Læger dækker alle udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste. 

  Overnatning på Hotel Kolding Fjord er inkluderet.