Gå til indhold

TR dag 2023 - Viden, inspiration og netværk

Kursus Yngre Læger

Bliv klogere på optakten til OK24 og hør, hvad du skal være obs på, hvis forhandlingerne ender med konflikt. Deltag i workshop med TR-kolleger fra hele landet.   

Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når der skal findes løsninger på konkrete problemer om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og samarbejde på arbejdspladsen.

 På TR-dagen kan du udveksle erfaringer med tillidsrepræsentanter fra hele landet og blive opdateret på temaer, der har betydning for din hverdag som TR.

TR-dagen 2023 byder på oplæg om:    

  • Optakten til OK24 – hvilken betydning har de private OK-forhandlinger, rekrutteringsudfordringerne i den offentlige sektor samt lønstrukturkommissionen? Hvordan vil lønmodtagerne lykkes med at koordinere lønkrav? Hvordan vil aftalesystemet og Christiansborg håndtere evt. trepartsforhandlinger? Og hvilke andre temaer er organisationerne og medlemmerne optagede af?
  • Tillidsrepræsentantens rolle i tilfælde af konflikt – hvordan forløber en konflikt, og hvad skal du som TR være opmærksom på?

Du har også mulighed for at deltage i en af fire workshops om:

  • Arbejdsmiljø
  • Barsel
  • Lokalløn
  • Ferie

Målgruppe 
Alle Yngre Lægers tillidsrepræsentanter og -suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt fællestillidsrepræsentanter og -suppleanter og regionale fællestillidsrepræsentanter.

TR-dagen er tilrettelagt, så både nyvalgte og erfarne tillidsrepræsentanter kan deltage.

Undervisere
TR-dagen faciliteres af Yngre Lægers sekretariat og Søren Niemi Helsø, forperson for Yngre Lægers Overenskomstudvalg.  

Oplæg ved Nana Wesley Hansen, lektor og ph.d. fra FAOS, Københavns Universitet og

Jesper Johansen Meisner, afdelingschef i Yngre Læger.

Form
Dagen veksler mellem oplæg med plads til spørgsmål og debat i plenum samt worshops om forskellige temaer. 


Yngre Læger dækker dine udgifter 
Yngre Læger dækker dine udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.