Gå til indhold

Funktionelle lidelser - Aarhus

Kursus Lægeforeningen

Funktionel lidelse:
 – kan du stille diagnosen og forklare sygdommen?

Ved en funktionel lidelse er patienten generet af længerevarende symptomer, der ikke kan forklares ved anden somatisk eller psykisk sygdom. Funktionel lidelse inkluderer også syndromdiagnoser som fx fibromyalgi og irritabel tyktarm.

Patienten har typisk mange symptomer, og symptomerne optræder i forskellige organsystemer. Derfor møder du patienten i alle dele af sundhedsvæsenet og på tværs af alle lægefaglige specialer. Vi skal derfor alle kunne stille diagnosen og forklare patienten, hvad det vil sige at have en funktionel lidelse.

Patienter med funktionel lidelse er så belastet af de fysiske symptomer, at det er svært for dem at fungere i dagligdagen og bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Ca. 2 procent af befolkningen har en svært invaliderende funktionel lidelse.

På dette kursus får du:

  • Nyeste, evidensbaserede viden om funktionelle lidelser, som gør dig i stand til at ’spotte’ og diagnosticere voksne patienter med sygdommen.
  • Træning i at kommunikere og formidle din viden om sygdommen til patienter og pårørende.
  • Kendskab til behandlingsmuligheder i det primære og sekundære sundhedsvæsen.

Målgruppe
Læger fra alle specialer, som ønsker basal viden om funktionel lidelse. Inkl. læger under videreuddannelse.

Undervisningsform
Der veksles mellem teoretiske oplæg, konkrete cases, praktiske øvelser og refleksioner, der involverer alle deltagere.

Vi udsender materiale og spørgsmål til forberedelse før afholdelse af kurset.

Undervisere
Marianne Rosendal, seniorforsker v. Funktionelle Lidelser, AUH, ph.d., Forperson for Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser.

Andreas Schröder, Overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri, Sygehus Lillebælt og Aarhus Universitetshospital