Gå til indhold

Narrativ medicin - Enhver sygdom er en fortælling - København

Kursus Lægeforeningen

Narrativ medicin i teori og praksis


På dette kursus vil du arbejde med nærlæsning af skønlitteratur og kreativ skrivning som metoder til at opnå endnu større lydhørhed over for patientfortællinger. Skønlitteraturen tilbyder et rum, hvor du kan udforske og skærpe dit blik for flertydig kommunikation og træne øret for alt det, der ikke bliver sagt.

Metoderne er kendt fra ’Narrativ medicin’, som medicinstuderende undervises i på blandt andet Syddansk Universitet og Columbia University.

Kurset vil blandt andet fokusere på:

  • Hypotesen i narrativ medicin om at nærlæsning og skrivning fremmer evnen til at være lydhør over for sygdomsfortællinger fra patienter og pårørende.  

  • Nærlæsning og kreativ skrivning som litteraturvidenskabelige metoder. 

  • Hvordan mere indviklede sygdomsfortællinger er opbygget og kan analyseres. 

  • Hvilke metaforer mange syge benytter, og hvilke sygdomsmetaforer der - ofte ubevidst - benyttes i sundhedsvæsenet.

  • Indblik i studier af effekterne ved undervisning i narrativ medicin.

  • Hvordan læger i praksis kan anvende en narrativ kompetence til bl.a. at støtte patienten i en omskrivning af den livsfortælling, som kan være ”forlist” pga. alvorlig sygdom?


Du vil få færdigheder i, hvordan skønlitterære tekster virker, når de nærlæses, og hvorfor skrivning af egne historier er produktivt. Endelig vil du få mulighed for at arbejde med sygdommens sprog, herunder metaforer, dels som sproget anvendes af de syge, dels som det bruges i sundhedsvæsenet.


Undervisere

Anders Juhl Rasmussen, Lektor på Syddansk Universitet (SDU), Region Syddanmark.

Morten Sodemann, Overlæge på Odense Universitetshospital (OUH) og klinisk professor på Syddansk Universitet (SDU), Region Syddanmark.

Kurset forudsætter, at du køber tekstantologien: Enhver sygdom er en fortælling. Litterære tekster (Syddansk Universitetsforlag, 2021) og medbringer den til kursusdagen. Du skal regne med at bruge 3-4 timer på at læse tekster inden selve kurset.

Du bør inden kurset have læst følgende tekster i Enhver sygdom er en fortælling:

Bogens forord og indledning samt:
Sylvia Plath ”Tulipaner”
Susan Sontag ”Sygdom som metafor”/”AIDS og dens metaforer”
Daniel Shapiro ”Perspective Shift”
William Carlos Williams ”The Use of Force”