Gå til indhold

Det personlige lederskab

Kursus Lægeforeningen

Fundamentet for lægelig ledelse

Mange læger forbinder ledelse med formelle lederrolle som f.eks. cheflæge eller lægefaglig direktør, men ledelse er på spil uafhængigt af anciennitet, funktion eller hvilken lægestilling, der er tale om. Derfor er det vigtigt, at alle læger forholder sig til – og bliver klogere på – deres personlige lederskab.

Det personlige lederskab er det fundament, du bygger din daglige ledelsespraksis på. Det er en måde at få din egen person integreret på en sund og bæredygtig måde i hverdagens ledelsesopgaver.

På dette to-dagskursus sætter vi fokus på dig som leder og hjælper dig til at arbejde med dine egne værdier, styrker og udfordringer i hverdagens praksis. På kurset arbejder vi med motivation og autoritet i ledelse, med troværdig ledelseskommunikation og med hvordan man styrker og udvikler sit personlige ledelsesrum.

Dag 1 arbejder vi med:

  • Motivation og autoritet i ledelse
  • Den ledelsesetiske beslutningsmodel
  • Ledelse ud fra egne værdier

Dag 2 vil vi have fokus på:

  • Ledelsesstile 
  • Om at træde i karakter som leder
  • Kommunikation ift. magt, mod og sårbarhed

Gennem oplæg og øvelser kommer vi rundt om centrale emner af det personlige lederskab. Dine og andre kursisters erfaringer vil indgå aktivt i kurset. Der er en mindre hjemmeopgave mellem Dag 1 og Dag 2.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til læger med både faglig ledelse og personaleledelse. Det vil sige overlæger, afdelingslæger, læger i egen praksis samt læger under videreuddannelse, som overvejer at gå ledelsesvejen.

Undervisere på kurset er:
Tommy Kjær Lassen, Teolog, Erhvervsfilosof, StayHuman
Ulrik Bak Dragsted, Speciallæge, PhD, MPG