Gå til indhold

Adoptionsattest

Forklaring

Attestudvalget har ingen aftale om Adoptionsattesten.

Den udgik i 1978 ved en revision af det socialt-lægelige samarbejde. Attesten overgik dengang til amternes brug og betragtedes herefter som en "fri attest" - det vil sige, honoraret er efter regning, og adoptionsansøgerne betaler selv honoraret.

Kommende adoptivforældre, som ofte er medlem af en adoptionsforening, oplever vidt forskellige honorarstørrelser fra de forskellige læger, hvilket får dem til at stille forespørgsler til sekretariatet herom.

Svaret er, at der ikke er aftalt fast honorar for attesten, og derfor fastsætter lægen selv honoraret efter arbejdets omfang. Det kan variere fra patient til patient.