Gå til indhold

AES 005 Anmodning om journaloplysninger

Forklaring

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) rekvirerer journalmateriale, sker det via den digitale anmodningsblanket (AES 005) på samme måde, som når klinikkerne sender attester og journaloplysninger til kommuner og forsikringsselskaber.
Attestanmodningerne sendes til klinikkens indbakke og udfyldelsen sker på samme måde som ved LÆ- og FP-attester. Journaloplysninger kan udtrækkes fra lægepraksissystemet og vedhæftes attesten sammen med den tilhørende faktura, inden den sendes til AES.

Det EAN-nummer, der skal bruges til faktureringen, vil fremgå af anmodningen fra AES.

Det er honorar efter tidsforbrug.

Om AES 005
"AES 005 - Anmodning om journaloplysninger" og er navnet på den anmodning, som AES sender til lægerne via den digitale platform ”Lægeløsningen”, når AES indhenter relevant journalmateriale fra lægen på en patient.

"AES 005 Journaloplysninger" er navnet på den blanket, som lægen udfylder i.f.m. fremsendelse af journaloplysninger til AES via den digitale platform ”Lægeløsningen”

Blanketterne er ikke aftalt med Lægeforeningens Attestudvalg, men er udviklet af AES i.f.m. med implementeringen af AES' digitale attestløsning.