Gå til indhold

AR 275 - Arbejdsophør / afvisning

Forklaring

(Patienten medbringer blanketten fra a-kassen.)

Hvornår skal blanketten anvendes?

Attesten skal dokumentere over for patientens a-kasse, at der er eller var en gyldig grund til, at patienten afslog eller opsagde et arbejde eller aktiveringstilbud som følge af helbredet.

Attesten skal således dokumentere:

1) at patienten på grund af sit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet, eller

2) at arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet.

Attesten fritager ikke automatisk patienten for arbejde i en eventuel opsigelsesperiode, men kan – om nødvendigt – suppleres med sygemelding. Patienten behøver ikke aktuelt at være sygemeldt, når attesten udfyldes.

Hvornår skal blanketten ikke anvendes?

Attesten skal ikke anvendes,

- hvis det vurderes, at et arbejdsophør skyldes samarbejdsproblemer eller problemer med det psykiske arbejdsmiljø mv., medmindre det psykiske arbejdsmiljø har påvirket helbredet i et omfang, hvor patienten på grund af sygdom ikke længere kan varetage det pågældende arbejde eller aktiveringstilbud.

- hvis lægen finder, at der ikke er helbredsmæssige grunde til, at patienten afslår eller ophører med arbejdet eller aktiveringstilbuddet, men at der kun er grundlag for en sygemelding.

-  hvis lægen på grund af utilstrækkeligt kendskab til de aktuelle helbredsforhold ikke mener at kunne udfylde attesten fyldestgørende.

Patienten betaler selv honoraret.