Gå til indhold

AR 276 - Rådighed

Forklaring

Attesten skal anvendes, når en patient (et medlem af en a-kasse) på grund af sygdom har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode. A-kassen skal vurdere, om patienten kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Lægen skal derfor i attesten anføre sit skøn over eventuelle begrænsninger i patientens erhvervsevne.

Attesten skal som hovedregel kun anvendes, hvis patienten har været væk fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom i mere end 22 uger.

Patientens egen tro og love erklæring vil i mange tilfælde være tilstrækkelig ved sygdom i under 22 uger.

I specielle situationer kan det være nødvendigt for a-kassen at få en lægelig vurdering af arbejdsevnen tidligere end efter 22 ugers sygdom, hvis sygdommen kan tænkes at have medført indskrænkninger i patientens erhvervsevne. Fx ved visse psykiske sygdomme, gentagne sygdomsperioder, ulykkestilfælde mv.

A-kassen skal derfor, hvis patienten har været væk fra arbejdsmarkedet i under 22 uger, fremsætte en skriftlig begrundet anmodning over for patientens læge. A-kassen skal således nærmere beskrive årsagen og formålet med, at en lægelig udtalelse ønskes. Det forudsættes, at patientens samtykke forinden er indhentet.