Gå til indhold

Detentionsundersøgelse

Forklaring

Lægeerklæringen afgives på grundlag af en samlet klinisk vurdering af undersøgtes tilstand på undersøgelsestidspunktet.

Lægen redegør for resultatet af sin undersøgelse på blanketten, som politiet udleverer, og ved afkrydsning anføres en konklusion, hvor mulighederne er:

a. Undersøgtes tilstand skønnes ikke behandlingskrævende

b. Undersøgte bør umiddelbart undersøges yderligere ( skadestue/indlægges)

c. Andet - herunder supplerende bemærkninger

Download

Detention