Gå til indhold

Formular IV - For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser fra speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge

Forklaring

Forsvaret bruger betegnelsen "Vejledning 4", når de anmoder om oplysninger fra den værnepligtiges egen læge i forbindelse med Forsvarets Dag (tidligere kaldet session).

Der skal ikke anvendes en blanket til besvarelse af anmodningen. Oplysningerne afgives som  korrespondance, hvor kopi af epikriser og lignende kan skrives ind.

Det vil fremgå af anmodningen fra Forsvaret, at den værnepligtige har givet samtykke til, at Forsvaret må indhente oplysninger fra egen læge.

NB: De statslige attesttakster bliver først reguleret ultimo april 2024. Indtil da bruges de nuværende takster.