Gå til indhold

Formular V - Fra den værnepligtiges praktiserende læge for en undersøgelse af mindre omfang

Forklaring

Gælder for værnepligtige af begge køn.

Denne attest anvendes typisk, hvis en sessionslæge vurderer forud for Forsvarets Dag (tidligere kaldet session) på baggrund af foreliggende journaloplysninger, at den sessionssøgendes vægt kan være et problem i forhold til at aftjene værnepligt.

Forsvaret anmoder derfor den sessionssøgende om at gå til egen læge for at blive målt og vejet.

Hvis det på baggrund af oplysningerne om højde og vægt vurderes af en sessionslæge, at vægten klart er for høj eller lav, kan den sessionssøgende erklæres uegnet på det grundlag og behøver ikke at møde op til Forsvarets Dag.

Den sessionssøgende medbringer den relevante formular.