Gå til indhold

FP 230 HIV-antistofattest

Forklaring

Attesten er aftalt med Forsikring & Pension (F&P) og bruges ifm. attest til optagelse i livsforsikring eller pension, hvis forsikringspræmien er høj.

I forbindelse med udfærdigelsen af HIV-antistofattesten skal der to konsultationer til - den første ved attestudfærdigelsen og dato for denne - den anden ved afgivelse af svar på HIV-antistoftesten, hvor patienten skal møde i konsultationen. Dato for angivelse af HIV-svaret påføres attesten ved denne lejlighed.

Der skal derfor forekomme to konsultationer og derfor to datoer på attesten, fordi honoraret i sin tid blev fastsat i overensstemmelse med aftale om netop to konsultationer (af hensyn til at HIV-svar bør gives ved en konsultation - og ikke telefonisk).

Det er aftalt, at lægerne sender blodprøven til Statens Seruminstitut, som sender svar tilbage til lægen og anonymiserede/kodede regninger til det pågældende forsikringsselskab, som betaler for den ydelse. HIV-antistofattesten er sammen med den øvrige del af forsikringsbranchen attestblanketter under revision. Når der foreligger nyt, vil det fremgå af "Attestnøglen" og Ugeskrift for Læger.

Indtil da er proceduren den hidtidige.