Gå til indhold

FP 610 Forsikringserklæring - Lægens svar

Forklaring

Når en læge besvarer en af blanketterne FP 101, FP 103, FP 104, FP 105, FP 106a, FP 106b, FP 107, FP 108, FP 109, FP 110, FP 111, FP 112, FP 113, FP 114 benytter lægen blanketten FP 610 – Lægens svar.

Se link til anmodningsblanketterne på F&Ps hjemmeside: https://fogp.dk/helbredsoplysninger/blanketter-laeger/ 

Lægens besvarelse suppleres med kopi eller uddrag af relevant journalmateriale, hvis selskabet har anmodet herom

Lægen udleverer alle relevante helbredsoplysninger, som forsikrings- eller pensionsselskabet ønsker til bedømmelse af den forsikringsmæssige risiko og udbetalingens størrelse, heri kan indgå resultater af blodprøver, røntgen og skanninger.

Hvis en patient ønsker udeladt oplysninger, som må antages at have betydning for forsikringsselskabet/pensionskassen, skal lægen afvise at medvirke.

Honorar

FP 610 honoreres i tre priskategorier, afhængig af hvor langt tilbage i tid et pensions- eller forsikringsselskab ønsker oplysninger.

Lægens besvarelse honoreres efter en model, hvor honoraret afspejler længden af den tidsperiode, som lægen skal gennemgå materiale for:

  • Kategori A – Oplysninger for en tidsperiode på op til og med 3 år – (721 kr. + moms)
  • Kategori B – Oplysninger for en tidsperiode på mere end 3 år og op til og med 6 år – (1055 kr.+ moms)
  • Kategori C – Oplysninger for en tidsperiode på mere end 6 år – (1.332 kr. + moms)  

 FP 610 Forsikringserklæring udfærdiget af læger på offentligt hospital: Honorar = 0 kr.