Gå til indhold

Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, Lægeattest til brug ved ansøgning om

Forklaring

Lægeforeningens Attestudvalg har med Integrationsministeriet indgået aftale om en formular til lægeattest ved ansøgning om humanitær opholdstilladelse. Der er endvidere udarbejdet en vejledning til brug af attesten. Vejledningen bygger på Integrationsministeriets såkaldte praksisnotat af 1. august 2010 om principperne for meddelelse af humanitær opholdstilladelse. Det kan umiddelbart fastslås, at adgangen er meget begrænset, og det må derfor anbefales læger, der udfærdiger attest i sådanne sager at læse i det mindste vejledningen, men gerne også praksisnotatet. Det må yderligere anbefales lægerne at anvende attestformularen.