Gå til indhold

Helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum

Forklaring

Der fremsendes en anmodningsblanket, hvori rekvirenten redegør for ansøgerens sociale situation samt for, hvilke oplysninger der anmodes om, eksempelvis oplysninger om ansøgers fysiske og psykiske tilstand. Lægen kan ikke anmodes om at fremsætte udtalelser med en bestemt formulering, om en bestemt diagnose eller en bestemt medicinering. Lægen tager ikke stilling til, om ansøgeren bør have opholdstilladelse eller til ansøgers mulige reaktioner på udfaldet af sagens behandling. Lægen bedes fremsende lægeerklæringen til rekvirenten senest 14 dage efter helbredsundersøgelsen.