Gå til indhold

Kritisk sygdom

Forklaring

Flere forsikringsselskaber tilbyder forsikring mod kritisk sygdom, som indebærer, at forsikringstagerene ved kritisk sygdom kan få udbetalt et bestemt beløb i relation til den alder, hvor sygdommen opstår.
Ved udbetaling af et beløb i forbindelse med "Kritisk sygdom" anmoder forsikringsselskaberne normalt om en lægeerklæring, idet der foreligger "en forsikringsbegivenhed". Lægeforeningen har ikke indgået aftale om en sådan attest.

Honoraret for denne lægeattest er efter regning. Det må forventes, at der vil være tilfælde, hvor patienten selv kommer til at betale.