Gå til indhold

LÆ 105 Journaloplysninger fra sygehus

Forklaring

Attesten må af kommunerne kun rekvireres fra sygehuse - og er uden honorar. Hvis praktiserende læger og speciallæger modtager denne blanket, skal den straks returneres til kommunen med besked om, at den kun kan anvendes ved henvendelse til hospitalsafdelinger.

Hvis kommunen vil have helbredsoplysninger fra praktiserende læger og speciallæger kan det kun ske ved anvendelse af andre LÆ-blanketter - i dette tilfælde ville en Statusattest være den mest hensigtsmæssige.