Gå til indhold

LÆ 125 Statusattest

Forklaring

Attesten anvendes af kommunen til indhentning af foreliggende journaloplysninger, hvor der samtidig er ønske om lægens vurdering af betydningen af disse for den sociale sag.

Attesten kan anvendes i mange sammenhænge, hvor en kommune har behov for helbredsoplysninger til brug for den kommunale sagsbehandling.