Gå til indhold

LÆ 135 Specifik helbredsattest

Forklaring

Attesten anvendes i almen praksis til indhentning af oplysninger baseret på en aktuel undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem. Dette problem skal i forvejen være kendt.

I speciallægepraksis kan LÆ 135 kun bruges i forbindelse med speciallægens vurdering ved ansøgning om visse hjælpemidler. I dette tilfælde behøver helbredsproblemet ikke at være kendt i forvejen. De samme regler gælder speciallæger på sygehus.

OBS

For praktiserende speciallæger og speciallæger på sygehuse - Vær opmærksom på, om Specifik Helbredsattest kun drejer sig om hjælpemiddel, hvilket fremgår af anmodningen. Hvis ikke, skal attesten sendes tilbage til kommunen med besked herom.