Gå til indhold

LÆ 155 Speciallægeattest

Forklaring

Der er ikke aftalt fast attestblanket til dette brug. Speciallægen må bruge sit eget brevpapir.

Speciallæger på sygehuse skal være opmærksomme på ikke at skrive speciallægeerklæringen på sygehusets brevpapir.

Honoraret for speciallægeattester blev per 1.4.2000 ændret fra at være fastsat - til at være efter regning.