Gå til indhold

LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom

Forklaring

Attesten anvendes, hvor den ansatte på grund af langvarig eller kronisk sygdom har mere end 10 fraværsdage om året af samme årsag.

Arbejdsgiveren og lønmodtageren indgår med kommunens godkendelse en aftale, således at arbejdsgiveren kan få dagpengerefusion fra kommunen allerede fra første dag.

NB: Honoraret i parentes anvendes, hvis der ikke i forbindelse med undersøgelsen ved attestudstedelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til Sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører.