Gå til indhold

LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam

Forklaring

Reform af førtidspension og flexjob. Denne lov er vedtaget med start 1. januar 2013. Til brug for rehabiliteringsteams i kommunerne har Lægeforeningens Attestudvalg sammen med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en ny attest som den praktiserende læge har pligt til at udfylde, "Lægeattest til Rehabiliteringsteam LÆ 265". Patienten skal bestille tid til udfyldelsen og attesten afleveres senest 14 dage efter konsultationen og senest 30 dage efter anmodningen er modtaget.