Gå til indhold

LÆ 275 Lægeattest til klinisk funktion

Forklaring

Lægeattesten honoreres og betales efter aftale mellem regionen og kommunerne i regionen. Medvirken af tolk øger tidsforbruget. Honoraret for tolkehjælp betales af kommunen.