Gå til indhold

LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning

Forklaring

Attesten er knyttet til sygedagpengereformen som trådte i kraft 1. januar 2015. Ifølge sygedagpengeloven skal de praktiserende læger udfylde LÆ 285, til brug for kommunens første opfølgningssamtale senest 8 uger efter første sygefraværsdag.

Kommunerne kan, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, indhente LÆ 285 på sygemeldte, som forventes at have et sygefravær på mere end 8 uger. Attesten er ikke længere obligatorisk. Med lægeattesten sikrer kommunen sig tidlige lægeoplysninger, som skal bruges til en tidlig visitation til den kommunale indsats. 

Attesten er en fremmødeattest, som kan udfyldes og sendes i forbindelse med konsultationen. Der er ikke et fastlagt antal dage/uger til at udfylde attesten. Datoen, for hvornår konsultationen med den sygemeldte senest skal finde sted, er anført på anmodningsblanketten. Fristen kan for en del af de sygemeldte fastsættes helt ned til 8 dage fra kommunen sender anmodningen til lægen og brev til den sygemeldte om at bestille tid hos lægen.