Gå til indhold

Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten

Forklaring

Attesten er aftalt med Domstolsstyrelsen. Hvor en borger, der er tilsagt til møde i retten anfører sygdom som årsag til fravær, er det borgerens pligt at dokumentere dette over for retten. Det er aftalt, at retten forsyner borgeren med den aftalte formular, evt. gør opmærksom på, at formularen kan hentes på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Patienten betaler honoraret, som fastsættes af lægen efter medgået tid. Patienten er selv ansvarlig for, at attesten kommer retten i hænde.