Gå til indhold

Attest vedrørende arbejde med ioniserende stråling

Forklaring

Attestens formål er at give Arbejdstilsynet oplysninger, der kan danne grundlag for at vurdere, om den undersøgte person er fysisk og psykisk egnet til at arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for ioniserende stråling

• Afsnit 1 udfyldes af arbejdsgiveren.
• Afsnit 2 udfyldes af den beskæftigede.
• Afsnit 3 udfyldes af den læge, der tager blodprøve og foretager en helbredsundersøgelse inden personen første gang begynder at arbejde med ioniserende stråling. Det kan være af en til virksomheden tilknyttet
læge eller den beskæftigedes egen læge.
• Afsnit 4 indeholder Arbejdstilsynets/arbejdslægens vurdering.

Lægen skal sende attesten i underskrevet stand og i lukket kuvert til Arbejdstilsynet

Betaling

Der udstedes kvitteret regning til den undersøgte, medmindre lægen har dokumentation for, at regningen skal sendes direkte til arbejdsgiveren.