Gå til indhold

Lægeerklæring til Erstatningsnævnet

Forklaring

Attesten anvendes når Erstatningsnævnet indhenter lægelige oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgning om erstatning fra staten efter offererstatningsloven.

NB: De statslige attesttakster bliver først reguleret ultimo april 2024. Indtil da bruges de nuværende takster.