Gå til indhold

Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter

Forklaring

Attesten anvendes til at dokumentere, om en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft. 

I attesten skal lægen forholde sig til, om fuldmagtsgiveren (patienten) pga. sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere har evne til selv at varetage sine økonomiske og personlige forhold.

Nærmere om fremtidsfuldmagter

I september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

En fremtidsfuldmagt er et privatretligt alternativ til værgemål, som giver en borger mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage borgerens (fuldmagtsgiveren) økonomiske og/eller personlige forhold, hvis borgeren på et tidspunkt i fremtiden ikke længere selv har evne hertil.

Fuldmagtsgiveren opretter selv – mens vedkommende fornuftsmæssigt er i stand til det – fremtidsfuldmagten. Det sker som hovedregel direkte i Fremtidsfuldmagtsregistret via en digital selvbetjeningsløsning. Fuldmagtsgiveren vedkender sig efterfølgende fremtidsfuldmagten for en notar.

Hvis fuldmagtsgiveren efterfølgende mister evnen til selv at varetage sine forhold, sætter Familieretshuset fremtidsfuldmagten i kraft på baggrund af lægelige oplysninger om fuldmagtsgiverens helbredstilstand. En anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal derfor vedlægges en lægerklæring (lægeerklæring vedr. fremtidsfuldmagter).

Honorar

Honoraret for lægens arbejde betales efter regning. Det er rekvirenten, der betaler.