Gå til indhold

Lægeerklæringer - Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen)

Forklaring

Foruden nogle få attester vedrørende værgemål har Lægeforeningen ingen aftaler med Familieretshuset. Enhver anmodning fra Familieretshuset om lægelig attestation, bortset fra blanketter om værgemål, må derfor besvares i form af en fri attest med honorar efter regning.

Anmodningen skal være konkretiseret.