Gå til indhold

Mulighedserklæringen

Forklaring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med DA og KL og Lægeforeningens Attestudvalg udarbejdet attesten "Mulighedserklæringen".

Attesten har til formål at bidrage til fastholdelsen af medarbejdere, der aktuelt er sygemeldte, eller som har gentagne sygemeldinger. Udgangspunktet er derfor arbejdspladsens eget forslag til kompenserende ændringer i den sygemeldtes arbejdsforhold. Dette forslag bringer den ansatte med til lægen, som vurderer, om forslagene er hensigtsmæssige i forhold til den ansattes helbred.

Selve blanketten "Mulighedserklæringen" kan arbejdsgiver hente på STAR's hjemmeside.