Gå til indhold

Natarbejde, attest til

Forklaring

Grundlaget for helbredsundersøgelse af med¬ arbejdere med nattjeneste er EU-direktiv 93/ 104/ EF af 23. november 1993.
Direktivet er indarbejdet i dansk lov, og i henhold til direktivet skal medarbejdere på natarbejde tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse med natarbejde og herefter med regelmæssige mellemrum. Hvis det er muligt, overføres natarbejdere med helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører¬ natarbejde, til dagarbejde.

I direktivet er anført, at den normale arbejdstid for natarbejdere ikke må overstige otte timer per døgn i gennemsnit over en periode på tre måneder. Ved beregning indgår det ugentlige fridøgn¬ ikke. Ved natarbejde af særlig risikofyldt karakter gælder særlige regler.

Attestudvalget har ikke nærmere kunnet få oplyst, hvilket konkret helbredsmæssigt forhold der ønskes oplyst i henhold til ovenstående. Man kan kun foreløbigt svare, at den kliniske undersøgelse af patienten hos egen læge må omfatte en anamnese og en almindelig somatisk undersøgelse. Finder man ved lægeundersøgelsen, at der er forhold, som gør natarbejde betænkeligt, skal dette naturligvis meddeles. Det er klart, at de egentlige helbredsmæssige oplysninger skal forblive hos den attestudstedende, dvs. egen læge, og at den undersøgte medarbejder alene skal forsynes med dokumentation for, at helbredsundersøgelsen er foretaget. Til dette formål vil en kvitteret regning fra lægen være tilstrækkeligt.