Gå til indhold

Natarbejde, attest til

Forklaring

Helbredskontrol ved natarbejde

Natarbejde kræver helbredskontrol

Som arbejdsgiver har man pligt til at tilbyde ansatte, der arbejder om natten, en gratis helbredskontrol, da det kan være forbundet med en række hel­bredsrisici, som primært skyldes, at den sædvanlige døgnrytme brydes.

Formålet med helbredskontrollen er at give medarbejdere, der arbejder om natten, en mulighed for at sikre sig, at deres helbredstilstand ikke er af en sådan karakter, at de udsætter sig selv for en unødig helbredsrisiko ved at arbejde om natten.

De oplysninger, der kommer frem i forbindelse med helbredskontrollen, sendes ikke videre til arbejdsgiveren. D.v.s. at den undersøgte medarbejder alene skal forsynes med dokumentation for, at helbredsundersøgelsen er foretaget. Til dette formål kan f.eks. anvendes en kvitteret regning fra lægen.  

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside: https://at.dk/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/natarbejde/helbredskontrol-ved-natarbejde/

Hvem må udføre helbredskontrollen?
Personer med en sundhedsfaglig uddannelse kan stå for helbredskontrollen af natarbejdere, men helbredskontrollen skal superviseres af en læge, der kan medvirke ved vurderingen af fx besvarelserne af spørgeskemaerne med henblik på eventuelt behov for lægeundersøgelser.

Helbredskontrol kan også ske ved henvisning til undersøgelse hos egen praktiserende læge.

Lægen skal have viden om sam­menhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside: https://at.dk/regler/at-vejledninger/helbredskontrol-natarbejde-d-7-5/

Overenskomster kan stille særlige krav om yderligere helbredskontroller

Nogle overenskomster har aftalt en række rammer for, hvordan helbredskontrollen skal gennemføres i praksis og en overbygning af lovens krav til helbredskontrollen. Der kan f.eks. være regler om udvidet helbredskontrol til ansatte over en bestemt alder.

Den ansatte må orientere sig om hvad der gælder via sin arbejdsplads eller fagforening.