Gå til indhold

P-skilt - Lægeerklæring om helbredsmæssige forhold til brug ved ansøgning om parkeringskort og ledsagerkort for personer med handicap

Forklaring

Danske Handicaporganisationer er efter lovgivningen tillagt beføjelsen til at udstede handicapparkeringskort og ledsagerkort. Til brug for ansøgningen anvendes et særligt ansøgningsskema udarbejdet af Danske Handicap Organisationer. En del af ansøgningsblanketten består af en lægeerklæring. 

Læs mere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside: https://www.handicap.dk/brugerservice/om-parkeringskort-ledsagekort-storebaelt-handicap/parkeringskort

Det er patienten, som skal betale honoraret - som er frit.

Patienterne er ikke altid klar over, at de selv skal betale for ydelsen, så det tilrådes at oplyse dette - eventuelt ved tidsbestillingen.

Digital anmodning
Lægeerklæringer til behandling og udstedelsen af handicapparkeringskort og ledsagekort er hidtil udelukkende foregået via papirblanketter. Men fra februar 2024 har borgere kunne udfylde ansøgningen digitalt.

Når borgeren har udfyldt første del af attesten, videresendes den til lægepraksissystemet på samme måde som øvrige digitale attestanmodninger. Lægen udfylder attesten og sender den fra lægepraksissystemet som vanligt.

Det må forventes, at borgere med udfordringer i at anvende den digitale selvbetjeningsløsning fortsat vil henvende sig med papirblanketter til udfyldelse. Danske Handicaporganisationer godtager fortsat en fysisk lægeerklæring fra disse borgere. I sådanne tilfælde udleverer lægen den udfyldte attest til patienten.