Gå til indhold

Patientledsagelse, ambulancekørsel mv.

Forklaring

Honorarene er minimumstakster, som reguleres årligt.

For praktiserende læger gælder det, at der i forbindelse med sygesikringsydelser honoreres for patientledsagelse i ambulance efter bestemmelserne i Landsoverenskomsten.