Gå til indhold

Sikkerhedssele, lægeattest til fritagelse for brug af

Forklaring

Fritagelse for brug af sikkerhedssele kan kun fås, hvis der foreligger alvorlige lægelige årsager til dette. Der foreligger en vejledning fra 1993, som beskriver helbredsforhold, der kan danne grundlag for dispensation. Det kan f.eks. være columna deformiteter, der hindrer korrekt placering af selen, brug af pacemaker hvis selen ikke kan placeres korrekt uden at genere eller udtalt klaustrofobi.

Hvem udfylder attesten
Dispensation for brug af sikkerhedssele gives af en læge, normalt patientens egen læge eller en speciallæge.

Hvor finder man attesten
Attester (PL 16) kan rekvireres hos Praktiserende Lægers Forlag, tlf. 3953 0700 (privat forlag, som ikke har noget at gøre med PLO).

OBS! Bemærk at attesten skal indeholde et ikon med en person, som vist i Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v. (BEK nr 324 af 07/04/2006): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/324  

Se nærmere vejledning på kriterierne for fritagelse på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/helbred-og-koerekort/sikkerhedssele/