Gå til indhold

Stadeplads, lægeattest til brug for ansøgning om kommunal

Forklaring

Attesten bruges ifm. med ansøgning af stadeplads, dvs. et sted til opstilling af boder, vogne mv., hvorfra der kan sælges diverse varer på torve, strøg, gader og veje.

Aftaleparten er "Vej- og parkområdet under Københavns kommune", og det er hovedsagelig ansøgere, som har et handicap - dog ikke smitsomme sygdomme - som kan søge disse stadepladser.

Ansøgningsprocedure:

Blanketten udleveres af Arbejdsformidlingen. Attesten udfærdiges af patientens læge.

Der er ingen lægelig instans, der vurderer de helbredsmæssige oplysninger. Det anbefales, at attesten udleveres til patienten, der herefter selv afleverer den til Arbejdsformidlingen, som efter en vurdering sender sagen til Vej- og Parkområdet. Vej- og Parkområdet, tildeler stadeplads efter Arbejdsformidlingens indstilling.

Patienten betaler honoraret for attesten.