Gå til indhold

Sygeforsikringen Danmark

Forklaring

Ved indmeldelse i sygeforsikringen "danmark" udfylder den forsikringssøgende selv en helbredserklæring. Hvis de i den har beskrevet sig som raske, og der kort tid efter indsendes fx medicinregninger til refusion, kan "danmark" føle sig foranlediget til at undersøge, om den pågældende har afgivet korrekte oplysninger ved indmeldelsen. Til dette formål har Lægeforeningens Attestudvalg aftalt den pågældende attest med "danmark", som betaler attesthonoraret efter regning.