Gå til indhold

Udbetaling Danmark, eu-attester

Forklaring

Der findes flere forskellige typer blanketter til diverse formål, men ingen af dem er aftalt med Lægeforeningen.

Det drejer sig ofte om patienter som tidligere har boet og arbejdet i et andet EU-land, som ved ansøgning om udbetaling af pension, dagpenge mv. derfra, skal have attestation i form af disse omfangsrige attester.

Attesterne har navne som : E 213 (pension), E 115 (dagpenge) E 118 (raskmelding) mv. Sidstnævnte har vi endnu ikke været præsenteret for, men den vil i givet fald være problematisk i forhold til de danske regler.

Lægen har ikke pligt til at påtage sig arbejdet, men det anbefales - af hensyn til patientens tarv - at udfærdige attesten så godt som muligt. Det er ikke altid muligt at besvare alle de stillede spørgsmål pga. manglende kendskab til patienten. Der kan derfor kun gives svar på det, som lægen har kendskab til.

Det kan endvidere være svært for lægen at besvare spørgsmål, der vedrører vurdering af arbejdsmæssige begrænsninger og personens behov for bistand i forbindelse med arbejdet. Lægen må undlade at besvare sådanne spørgsmål - og evt. angive en begrundelse herfor.

Der skal foreligge skriftligt samtykke, hvis det ikke fremgår af attestblanketten.

Den rekvirerende myndighed betaler honoraret.