Gå til indhold

Udbetaling Danmark, UD 235, Lægeattest til barselsdagpenge

Forklaring

"UD 235 – Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader" er udgået og fra den 21. december 2018 erstattet af "UD 235 - Lægeattest til barselsdagpenge". Lægeattest til barselsdagpenge er udarbejdet i samarbejde med Udbetaling Danmark, som står for udbetaling af barselsdagpenge.  

Omfanget af lægens arbejde i forbindelse med udfyldelse af Lægeattest til barselsdagpenge er det samme som ved den gamle attest. Lægen skal være opmærksom på, at det kan være forskelligt fra gang til gang, hvilke rubrikker i attesten, der skal udfyldes, og det kommer til at fremgå tydeligt af anmodningsblanketten – UD 231.

På Lægeattest til barselsdagpenge er der 5 forskellige rubrikker, som hver især dækker en fraværsårsag, hvor der kan udbetales barselsdagpenge:

1. Sygdom i forbindelse med graviditet.
2. Afbrudt graviditet/dødfødsel.
3. Fortsat sygdom efter barns død.
4. Risiko for fosterskader pga. patientens arbejde.
5. Vurdering af uarbejdsdygtighed (forlængelse af sygemelding).

Med denne ændring får Udbetaling Danmark de oplysninger, de skal bruge, for at kunne udbetale barselsdagpenge i alle de situationer, som er dækket af lovgivningen. Det har været et særligt ønske at få klare oplysninger i de sårbare tilfælde, hvor der er tale om afbrudt graviditet og dødfødsel.

Hver af de 5 fraværsårsager, som giver ret til udbetaling af barselsdagpenge, har fået sin egen anmodningsblanket, UD 231-1 til 5. Udbetaling Danmark sørger for, at lægen får den relevante anmodningsblanket, hvoraf det fremgår, hvilke rubrikker på lægeattesten, der skal udfyldes. Hvis lægen har bemærkninger til udfyldelse at attesten, kan de anføres i fri tekst i rubrik indrettet til det.

Patientens fraværsperioder er anført på både anmodningsblanket og lægeattest. Ved sygdom i forbindelse med graviditet skal lægen tage stilling til hver enkelt fraværsperiode og i givet fald anføre, hvilke fraværsperioder der ikke skyldes graviditetsbetinget sygdom. Lægeattesten har en rubrik til at anføre fremtidigt forventet hel- eller delvis uarbejdsdygtighed pga. graviditetsbetinget sygdom.

Formuleringen i den gamle attest omkring risiko for kvindens helbred eller for fosteret ved fortsat erhvervsarbejde er udgået. Omdrejningspunktet i den ny Lægeattest til barselsdagpenge er, om der er tale om graviditetsbetinget sygdom eller en af de andre fraværsårsager, som kan begrunde udbetaling af barselsdagpenge.

Vedrørende honorar 

Honorar for dagpengeattesten UD 235 forhøjes med et konsultationshonorar under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører. På den omtalte attest er honorar inkl. konsultationshonorar anført i parentes.