Gå til indhold

Værgemålsattest

Forklaring

Lægen skal tage stilling til den helbredsmæssige tilstand i forhold til tre forskellige værgemålstyper og om patienten selv med nytte kan udtale sig om sit eget behov for værgemål.

Attesten kan i nogle tilfælde udfyldes ud fra journaloplysninger. Er disse, ud fra en lægelig vurdering ikke tilstrækkelige til at lave erklæringen, skal lægen indkalde borgeren til konsultation eller tage på hjemmebesøg.

Ønsker patienten ikke at medvirke hertil, kan lægen afgive erklæringen på grundlag af journalmateriale eller andet kendskab til patienten, der dækker den aktuelle situation.

Værgemålsattesten er en såkaldt ”fri attest”, hvor honoraret fastsættes efter medgået tid.

Digitalisering af værgemålsattesten

Anmodninger fra Familieretshuset

Familieretshuset har digitaliseret Værgemålsattesten.

Anmodninger fra Familieretshuset vil fremover blive fremsendt direkte til lægens lægesystem og skal besvares digitalt i systemet. Lægeerklæringerne skal derfor ikke printes og sendes med almindelige post.

Anmodninger fra retten

Hvis anmodningen kommer fra andre, f.eks. retten, vil arbejdsgangen indtil videre fortsat være papirbaseret.

Find værgemålsattesten

Find værgemålsblanketten på Familieretshusets hjemmeside: https://familieretshuset.dk/ansoegninger/ansoegninger/blanketter

Læs mere om værgemål her: https://familieretshuset.dk/vaergemaal-sider/vaergemaal