Gå til indhold

Kan jeg få nedsat kontingent?

Dit kontingent bliver beregnet ud fra de oplysninger, vi har registreret på dig. Du skal derfor huske at registrere eventuelle ændringer via Min side. Herefter vil dit kontingent automatisk blive justeret.

Bemærk, at dit kontingent først nedsættes, når du ændrer dine oplysninger. Du kan ikke få kontingentet nedsat med tilbagevirkende kraft.

Du har mulighed for at få nedsat dit kontingent, hvis du:

Sådan får du nedsat dit kontingent

Dit kontingent bliver beregnet ud fra de oplysninger, vi har registreret på dig. Du skal derfor huske at registrere eventuelle ændringer via Min side. Herefter vil dit kontingent automatisk blive justeret.

Bemærk, at dit kontingent først nedsættes, når du ændrer dine oplysninger. Du kan ikke få kontingentet nedsat med tilbagevirkende kraft.


Nedsat kontingent de første fem år

Som ny kandidat og medlem af Lægeforeningen og Yngre Læger, får du nedsat dit kontingent de første fem år efter kandidateksamen. Dette gælder også, hvis du er uddannet fra et udenlandsk universitet og fra den dato, du blev kandidat eller tilsvarende i udlandet. Du er ikke berettiget til at få rabat, hvis du er udenlandsk uddannet for mere end fem år siden og først senere har fået dansk autorisation.

I tabellen nedenfor kan du se, hvad du betaler pr. kvartal for dit medlemskab.

  1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år og derefter
Lægeforeningen kr. 262,50 kr. 262,50 kr. 262,50 kr. 525,00 kr. 786,75 kr. 1049,00
Yngre Læger kr. 549,00 kr. 549,00 kr. 915,00 kr. 915,00 kr. 915,00 kr. 915,00
I alt pr. kvartal kr. 811,50 kr. 811,50 kr. 1177,50 kr. 1440,00 kr. 1701,75 kr. 1964,00

Som medlem er du både medlem i Lægeforeningen og i Yngre Læger, som er din forhandlingsberettigede forening. Du kan betragte det som ét samlet medlemskab.

Se kontingentsatserne for Yngre Læger og Lægeforeningen

Medlemskabet er gratis indtil 1. april (for kandidater fra vintereksamen) og 1. oktober (for kandidater fra sommereksamen).

Kontingentet opkræves kvartalsvis og skal betales i februar, maj, august og november.

Som ph.d.-studerende kan du ikke få nedsat dit kontingent, uanset aflønningsform og ansættelsesvilkår. Men da du har lægearbejde og løn, er du omfattet af de generelle regler om nedsat kontingent for de første fem kandidatår.


Nedsat kontingent ved orlov, f.eks. barsel og sygdom

Er du på barsel eller sygemeldt og modtager du kun barsels-/sygedagpenge, kan du få nedsat dit kontingent med 50 procent.

Det gælder også for dig, der ikke har indtægt i orlovsperioden eller hvis du f.eks. er på børne-, pleje- eller sygepasningsorlov.

Når du får nedsat dit kontingent, vil du én gang månedligt modtage en mail med et link, som du skal klikke på for at bekræfte, at du forsat er på orlov - tjek eventuelt dit spamfilter. Glemmer du at klikke på linket, vil rabatten automatisk bortfalde.

Bemærk, at dit kontingent først nedsættes, når du ændrer dine oplysninger. Du kan ikke få kontingentet nedsat med tilbagevirkende kraft.

 

Nedsat kontingent ved ledighed

Hvis du bliver ledig, kan du få nedsat dit kontingent med 50 procent, såfremt din indtægt ikke overstiger gældende dagpengesats (kr. 244.308,00 pr. år for 2024).
Husk at opdatere din beskæftigelsessituation, når du kommer i arbejde igen.

Når du får nedsat dit kontingent, vil du én gang månedligt modtage en mail med et link, som du skal klikke på for at bekræfte, at du forsat er ledig - tjek eventuelt dit spamfilter. Glemmer du at klikke på linket, vil rabatten automatisk bortfalde.

Bemærk, at dit kontingent først nedsættes, når du ændrer dine oplysninger. Du kan ikke få kontingentet nedsat med tilbagevirkende kraft.


Nedsat kontingent for ikke-erhvervsaktive læger

Er du ikke-erhvervsaktiv læge, betaler du et nedsat kontingent. Kontingentsatsen er kr. 478,50 pr. kvartal.

Som ikke-erhvervsaktiv læge, kan du stadig have bibeskæftigelse, f.eks. tage vikariater eller tilbyde konsulentydelser.

Du skal dog være opmærksom på, at din årlige indtægt (ekskl. folke- og invalidepension samt øvrige pensioner og efterløn) ikke må overstige den aktuelle dagpengesats (kr. 244.308,00 pr. år for 2024). Din indtægt kan stamme fra lægefagligt arbejde eller andet erhverv.

Ikke-erhvervsaktive medlemmer bosiddende i Danmark eller udlandet betaler det samme kontingent.


Nedsat kontingent for pensionerede læger

Er du pensioneret læge, betaler du et nedsat kontingent til Lægeforeningen. Kontingentsatsen er kr. 478,50 pr. kvartal. Som pensioneret medlem er du kun medlem af Lægeforeningen og ikke af en forhandlingsberettiget forening.

Som pensioneret læge, kan du stadig have bibeskæftigelse, f.eks. tage vikariater eller tilbyde konsulentydelser.

Du skal dog være opmærksom på, at din årlige indtægt (ekskl. folke- og invalidepension samt øvrige pensioner og efterløn) ikke må overstige den aktuelle dagpengesats (kr. 244.308,00 for 2024). Din indtægt kan stamme fra lægefagligt arbejde eller andet erhverv.

Pensionerede læger bosiddende i Danmark eller udlandet betaler samme kontingent.


Nedsat kontingent ved arbejde i udlandet

Har du dit hovederhverv i udlandet, bliver du betragtet som udlandsbeskæftiget medlem. Som udlandsbeskæftiget læge kan du godt have bopælsadresse i Danmark, blot dit hovederhverv ligger uden for Danmarks grænser. Det årlige kontingent som udlandsbeskæftiget er kr. 2.559,00. Du opkræves én gang årligt.

 

​I udlandet som Yngre Læge

Som udlandsbeskæftiget er du som udgangspunkt kun medlem af Lægeforeningen og ikke af Yngre Læger. Dog, kan du være ekstraordinært medlem af Yngre Læger (uden stemmeret). Det ekstraordinære medlemskab koster kr. 240,00 årligt.

 

Udsendt læge til humanitært arbejde

Er du udsendt som læge til humanitært arbejde (og får kost, logi og lommepenge), bliver du betragtet som udlandsbeskæftiget.