Gå til indhold

Lægelige chefer og lægelige direktørers løn

Lægelige chefer og lægelige direktører indplaceres efter lokal aftale på løntrin 52 eller 53. Tillæg aftales også lokalt. Kontaktperson er Lene Christensen, FAS sekretariat - lc.fas@dadl.dk eller tlf.:  3544 8424

Generelt:
Arbejdsgiver indbetaler 20,00 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 23.998 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.