Gå til indhold

Lægeforeningen om aktiv dødshjælp: Regeringen bør lytte til Det Etiske Råd

Nyhed Lægeforeningen

Et massivt flertal af Det Etiske Råds medlemmer, 16 ud af 17, er af den overbevisning, at det er umuligt at etablere en forsvarlig regulering af dødshjælp, og anbefaler derfor, at man ikke legaliserer dødshjælp i Danmark. Så krystalklar er dagens udmelding, og det bør få regeringen til alvorligt at genoverveje, hvordan drøftelserne om at sikre en værdig død skal fokuseres, lyder det fra formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke.

”Det Etiske Råd påpeger, at dødshjælp risikerer at medføre uacceptable ændringer af grundlæggende normer for samfund, sundhedsvæsen og menneskesyn. Hvis først dødshjælp bliver en mulighed, så er der for stor risiko for, at det bliver til en forventning rettet mod særlige grupper i samfundet. Lægeforeningen er helt på linje med Det Etiske Råd. Vi mener, at aktiv dødshjælp er i grundlæggende strid med lægens og sundhedsvæsnets rolle, som er at gavne patienten gennem forebyggelse, behandling og omsorg. Ikke at forårsage patientens død. Vi bør ikke indføre aktiv dødshjælp i Danmark,” siger Camilla Rathcke, der er Lægeforeningens formand, og fortsætter:

”Debatten i offentligheden om aktiv dødshjælp er desværre præget af manglende viden og mange misforståelser, men Det Etiske Råd har haft øje for nuancerne og for, at der er for meget på spil omkring vores grundlæggende menneskesyn. Aktiv dødshjælp er en glidebane. Det, der starter med kun at være målrettet myndige døende patienter med fysiske smerter, udvider sig til personer med alvorlige handikap, børn og mennesker med psykiske smerter,” siger hun.

Det Etiske Råd har i sit arbejde med emnet både gennemgået de væsentligste etiske argumenter for og imod aktiv dødshjælp og set på konkrete erfaringer fra udlandet, hvor aktiv dødshjælp er lovligt.

”Man får ikke en mere gennemarbejdet og klar udmelding end den, Det Etiske Råd nu har leveret, og det bør få regeringen til at genoverveje ad hvilke veje en værdig død kan sikres. Det er ikke gennem et tilbud om aktiv dødshjælp. Vi bør som samfund have debatten om en værdig død, men den skal dreje sig om, hvordan vi yder den bedste pleje, behandling og smertelindring for mennesker i den sidste tid. Der er behov for et meget stort løft af blandt andet det palliative område, som Rigsrevisionen har påpeget flere gange. Her bør regeringen sætte ind,” siger Camilla Rathcke.

Det Etiske Råd skriver i sin første anbefaling, at medlemmerne anser dødshjælp for at stå i et modsætningsforhold til den palliative indsats. Desuden betoner rådet, at hvis den palliative indsats er fuldt udviklet og fungerer tilfredsstillende, så vil det i høj grad være muligt at skabe anstændige rammer for en værdig død for alvorligt syge mennesker alene ved at have tilstrækkeligt fokus på den palliative omsorg.

”Jeg er meget enig, og det understreger kun nødvendigheden af at få løftet det palliative område, siger Lægeforeningens formand.