Gå til indhold

Ærespris går til praktiserende læge, der i et halvt århundrede har perfektioneret læge-patient-relationen

Nyhed PLO

De praktiserende lægers ærespris, Mahlerprisen, går i år til praktiserende læge Jan-Helge Larsen for hans mangeårige arbejde med at forbedre læge-patient relationen. Prisen blev overrakt på Lægedage 2022 i dag.

Prismodtager og speciallæge i almen medicin, Jan-Helge Larsen og formand for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg ved overrækkelsen på Lægedage 2022

Jan-Helge Larsen kan i år fejre 30-års jubilæum for undervisning på kurser om læge-patient relationen. Dertil kommer næsten tyve års dedikeret arbejde, og dermed har Jan-Helge Larsen i knap 50 år arbejdet med et af almen medicins vigtigste redskaber. I en disciplin, som ligger alle praktiserende læger meget på sinde. Prismodtagerens indsats har kastet en del samtaleteknikker af sig. Bl.a. De 9 F’er, hvoraf tre af F’erne er: Patientens forestillinger, frygt og forventninger. Tre ting, som har stor effekt på, hvordan samtalen mellem den praktiserende læge og patienten forløber.

I dag laver Jan-Helge Larsen, sammen med speciallæge i almen medicin, Helle Therese Kirkegaard, kurser om konsultationsprocessen for praksispersonale. Derudover er han også en meget flittig forfatter til artikler om konsultationsprocessen og læge-patient relationen i Månedsskriftet.

Formand for DSAM, Bolette Friderichsen, begrunder valget af Jan-Helge Larsen med ordene:

- Jan Helges livslange arbejde med udvikling og optimering af konsultationsprocessen har præget dansk almen praksis gennem flere generationer. Han har skabt ny energi for lægerne igen og igen, og har sat patientens dagsorden øverst.

Formand for PLO, Jørgen Skadborg, stemmer i:
- Æresprisen hører naturligt hjemme hos Jan-Helge Larsen, som har dedikeret så meget af sit arbejdsliv på at efteruddanne sine kolleger i, hvordan patienten tænker i løbet af en konsultation. Vi ønsker at værne om og kvalificere læge-patient-relationerne, og her er Jan-Helges arbejde umuligt at komme udenom.

Det er 31. gang, at Mahlerprisen uddeles.

Fakta om Mahlerprisen

Mahlerprisen er de praktiserende lægers ærespris, som uddeles af DSAM og PLO. Mahlerprisen er opkaldt efter Dr. Halfdan Mahler, der var generalsekretær for WHO i 1973-88.
Prisen tildeles hvert år en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats for at fremme praksissektorens deltagelse i enten det forebyggende arbejde i Danmark, inden for kvalitetsudvikling eller inden for undervisning, som profilerer almen praksis.

De seneste prismodtagere er:
• 2021 Lise Dyhr
• 2020 ikke uddelt pga. coronaaflysning
• 2019 Anders Munck
• 2018 Flemming Bro
• 2017 Anna Weibull
• 2016 Jens Parker
• 2015 Niels Bentzen
• 2014 Jesper Lundh
• 2013 Thomas Drivsholm
• 2012 Torben Hellebek

Med prisen følger 35.000 kr.