Gå til indhold

Folketingsvalg 2022 Afdelingslæge: Vi kører helt til kanten - utroligt at vi ikke kører ud over

Nyhed Yngre Læger

Sådan fortæller Gitte Anna Madsen, der er afdelingslæge på lungemedicinsk afdeling på AUH, på en temadag for tillidsrepræsentanter og inviterede politikere.

”Vi har mistet så mange sygeplejersker, at vi har været nødt til at lukke sengepladser. Her på afdelingen er vi gået fra 22 til 16 pladser, selvom vi er en højt specialiseret afdeling. Men mange dage har vi alligevel flere end 16 patienter – selvom vi ikke er personale nok til det. Elastikken bliver hele tiden strakt. Der er simpelthen ikke nogen buffer længere. Vi kører helt til kanten, og nogle gange tænker jeg, at det er utroligt, at vi ikke kører ud over.”

Sådan fortæller Gitte Anna Madsen, der er afdelingslæge på lungemedicinsk afdeling på AUH. Eksemplet brugte hun i går, da tillidsrepræsentanter på AUH mødtes til en temadag, hvor de også fik mulighed for at fortælle inviterede politikere om, hvordan de som læger oplever hverdagen i sundhedsvæsenet.

Klæder politikerne på

”Det er min erfaring, at de historier, vi fortæller fra vores arbejde i den virkelige verden, gør indtryk på politikerne. Det er derfor, vi valgte at invitere politikerne til den sidste del af vores temadag,” siger Gitte Anna Madsen, der ud over at være afdelingslæge på AUH også er fællestillidsrepræsentant for de yngre læger på hospitalet.

Hun oplever, at mange politikere ikke ved, hvordan lægelivet er skruet sammen. At der er forskel på en uddannelseslæge og en afdelingslæge, og at det er vigtigt at forstå, når der bliver talt om eksempelvis personalemangel i hverdagen.”

”Når politikerne møder op til et møde som vores for at blive ”klædt på”, er det vigtigt for mig, at de forstår konsekvenserne af den enorme personalemangel, vi oplever i disse år. Det hele skal ikke handle om sygeplejerskemangel, men det presser os virkelig hele vejen rundt. Også vores liv som læger,” fortæller hun og henviser blandt andet til lukningen af sengepladser på grund af mangel på personale.

Flere patienter til færre medarbejdere

”Vi har i mange år måtte nedlægge sengepladser på grund af manglende økonomi. Men de sidste par år har de nedlagte sengepladser skyldtes personalemangel. Det er bestemt ikke fordi, vi har færre patienter. Som læger bruger vi meget tid på at finde alternativer til indlæggelse. Kan vi iværksætte IV behandling i patientens hjem? Kan man optimere ved at sende lungemedicinere til akutafdelingen? Hvordan sikrer vi, at det er de rigtige patienter, der optager pladsen i sengene? Der kan være mange kvaliteter ved at patienterne bliver behandlet mere derhjemme. Men det ville være rart, hvis det handlede om bedre kvalitet for patienten, at vi udtænker de nye alternativer og ikke af nød, fordi vi mangler personale.”

Samtidig med at bemandingssituationen er skrøbelig, oplever Gitte Anna Madsen også et større flow af personale i forhold til, da hun startede som speciallæge.

”Da jeg lige var blevet speciallæge, havde vi mange erfarne og garvede sygeplejersker med et højt kompetenceniveau. Men i dag er man ”gammel og garvet”, når man har ét års erfaring. Det er klart, at den store udskiftning påvirker kompetencerne, og der skal bruges mange – også lægekræfter – på oplæring,”

På Yngre Lægers TR-temadag på AUH deltog politikere fra Socialdemokratiet, SF, Venstre og Konservative.

Temadagen var en ud af to årlige fælles temadage, som tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har forhandlet sig til at kunne afholde. Temadagene indeholder som regel både interne og eksterne oplæg.