Gå til indhold

Aftale moderniserer og fremtidssikrer lægevagten i Region Midtjylland

Nyhed PLO

En ny lægevagtaftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, PLO-Midtjylland, og Region Midtjylland moderniserer og fremtidssikrer lægevagten.

Sent mandag aften 9. januar indgik Praktiserende Lægers Organisation, PLO-Midtjylland, og Region Midtjylland en ny aftale, der moderniserer og fremtidssikrer lægevagten. Region og praktiserende læger har som fælles mål at patienter som udgangspunkt skal behandles af egen læge i dagtid. Lægevagten er
et tilbud til patienter, der ikke kan afvente lægehjælp til egen læge åbner igen.

- Den nye aftale er resultatet af et langt forhandlingsforløb med en tæt og konstruktiv dialog. Begge parter har været optaget af at bruge sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt, og det fælles fokus har været medvirkende til, at vi kom i mål, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Den nye lægevagtaftale har som mål at sikre borgerne et godt og velfungerende akuttilbud, der skaber tryghed, opleves tilgængeligt og er kendetegnet ved høj sundhedsfaglig kvalitet.

- Som borger skal du kunne være tryg, hvis du bliver akut syg. Den tryghed sikres med den nye aftale, hvor vi fx bevarer muligheden for sygebesøg i hjemmet og opretholder lægevagtskonsultationer 11 steder i regionen, siger formand for Samarbejdsudvalg for Almen Praksis, regionsrådsmedlem Thrine Rimdal Nørgaard (V).

Lægevagten vil fremover have konsultationer i Aarhus, Randers, Horsens, Viborg, Gødstrup, Silkeborg, Holstebro, Grenå, Skive, Ringkøbing og Lemvig.

Lægehjælp i vagttid for øerne Anholt, Samsø, Endelave og Tunø følger særaftaler, der fortsætter som hidtil.

Ny ordning for lægehjælp om natten

For patienterne bliver den største ændring, at regionen 1. marts næste år overtager opgaver i lægevagten i tidsrummet kl. 23-08 alle ugens dage.

- Når Region Midtjylland overtager arbejdet om natten frigiver det vigtige lægeressourcer. Dette giver bedre tid til de mange patienter, der efterspørger lægernes hjælp i dag- og aftentid og kan tillige være med til at sikre rekruttering til almen praksis i Region Midtjylland, siger formand for PLO Midtjylland Henrik Idriss Kise.

Ifølge lægernes overenskomst skal det være muligt at kontakte egen læge kl. 8-16 på hverdage. Alle praktiserende læger skal mindst en dag hver uge desuden tilbyde konsultationer efter kl. 16.

For at sikre at borgerne til enhver tid kan behandles rettidigt i lægevagten, skal flere tilbydes videokonsultation. Fra 1. september i år indfører lægevagten et nyt bookingsystem, hvor lægevagten på forhånd kan booke tid for patienter der skal ses i en lægevagtkonsultation, så patienterne i videst muligt omfang kan vente i eget hjem.

Lægevagtaftalen forudsætter endelig godkendelse i regionsrådet og hos PLO Midtjyllands medlemmer.

Fakta

 • Sundhedsvæsenet oplever mangel på sundhedsfagligt personale og aftalen skal medvirke til bedre udnyttelse af sundhedsvæsens samlede ressourcer. Derfor skal aktiviteten i vagttid nedbringes.
 • Speciallæger i almen medicin udgør kernen i Lægevagten, der
  tilbyder telefonkonsultation, videokonsultation, konsultation og sygebesøg.
 •  Region og praktiserende læger har som fælles mål at patienter
  som udgangspunkt skal behandles af egen læge i dagtid.
 • Lægevagtaftalen omfatter lægehjælp i tidsrummet kl. 16-23
  på hverdage og kl. 8-23 i weekender og på helligdage.
 • Fra 1. september 2023 indføres en bookingordning i lægevagtkonsultationer, så borgere kan vente på konsultationstiden i eget hjem.
 • Lægevagten vil fremover have konsultationer i Aarhus,
  Randers, Horsens, Viborg, Gødstrup, Silkeborg, Holstebro,
  Grenå, Skive, Ringkøbing og Lemvig.
 • Region Midtjylland overtager natbetjeningen af lægevagten kl.
  23-8 alle ugens dage med virkning fra 1. marts 2024.
 • Den nye aftale erstatter ”Aftale om lægevagten i Region
  Midtjylland af 1. januar 2007” (Vagtaftalen) samt ”Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet
  af hhv. 1. marts 2012 og 1. september 2012” (Akutaftalen).
 • Ifølge Overenskomst om almen praksis 2022 skal regionen og
  de praktiserende læger drøfte en modernisering af
  lægevagten.
 • Lægevagtaftalen forpligter parterne på udvikling af
  samarbejdet med kommunerne, psykiatrien, tilgængelighed
  via fx app samt kommunikationen til borgerne.