Gå til indhold

Ny aftale skal bane vejen for mere og bedre efteruddannelse for afdelingslæger i Region Midt

Nyhed Yngre Læger

I Region Midt har Yngre Læger i samarbejde med regionen netop landet en aftale, der skal sikre bedre rammer for efteruddannelse for afdelingslægerne.

Mange afdelingslæger oplever desværre, at de ikke får deres efteruddannelse til trods for, at bestemmelserne for efteruddannelse blev skærpet ved OK21. Det skal aftalen være med til at sætte fokus på. 

Med et såkaldt ”Forståelsespapir” har Yngre Læger i Region Midt sammen med regionen forsøgt at sikre, at du som afdelingslæge får bedre og nemmere adgang til efteruddannelse. Morten Krogh Christiansen, der er forperson for Yngre Læger i Region Midtjylland fortæller, at aftalen bl.a. præciserer, hvad efteruddannelse er:

Tidligere har det ikke været helt tydeligt for hverken afdelingslæger eller ledere, hvad efteruddannelse helt konkret er. Vi har sammen med Region Midtjylland fastslået vigtigheden af, at alle afdelingslæger har en individuel efteruddannelsesplan. Efteruddannelsesplanen skal tegne retningen for afdelingslægens kompetenceudvikling og er dermed også definerende for, hvilke efteruddannelsesaktiviteter der er relevante for den enkelte. I forståelsespapiret kan man finde eksempler på forskellige typer af aktiviteter, der kan indgå i efteruddannelsen, så det er klart for både afdelingslægen og lederen. Men hvilke typer af aktiviteter der er relevant for den enkelte læge afhænger således af, hvilke læringsmål der er sat i efteruddannelsesplanen.

Morten Krogh Christiansen

Som afdelingslæge kan du få efteruddannelse inden for både faglige, personlige og relationelle kompetencer. Efteruddannelsen kan foregå indenfor alle 7 lægeroller, og forskellige former for aktiviteter kan indgå som led i din efteruddannelse. 

Samtidig har vi skærpet OK21’s bestemmelser yderligere med indsættelse af en deadline. Det betyder, at hvis du oplever mangelfuld implementering af bestemmelsen om efteruddannelse og kompetenceudvikling, skal der inden for 3 måneder foreligge en handleplan for justering af forholdene.

Morten Krogh Christiansen

Efteruddannelse er et vigtigt område for gruppen af afdelingslæger, der jo ikke pr. automatik får uddannelse ligesom læger under uddannelse. Derfor er jeg også meget glad for, at efteruddannelse for afdelingslæger er et område, som vi forsøger at løfte. Afdelingslægen skal have mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt gennem hele lægelivet til gavn for den enkelte læge, men i den grad også for sundhedsvæsenet.

Morten Krogh Christiansen

Har du fået aftalt en efteruddannelsesplan med din leder?

Som afdelingslæge har man i dag både ret og pligt til minimum 10 årlige efteruddannelsesdage. Hvis du endnu ikke har en efteruddannelsesplan, vil vi opfordre dig til hurtigst muligt at tage kontakt til din leder, så I sammen kan lave en plan for din efteruddannelse. 

Oplever du udfordringer, så tag fat i din leder eller TR

Hvis du støder på problemer med implementeringen af din efteruddannelse, og hvordan du bruger dine 10+ efteruddannelsesdage, skal du tage kontakt til afdelingens ledelse og/eller din TR. Det er aftalt, at der i givet fald indenfor 3 måneder skal laves en handleplan for at rette op på forholdene. 

Har du spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din TR.