Gå til indhold

Almen praksis’ rolle og samarbejde i sundhedsvæsenet

Nyhed PLO

87 pct. af alle kontakter til egen læge klares uden en viderehenvisning. Ser man bort fra henvisninger til fysioterapi, er tallet 89 pct. Og det er blot 5,9 pct. af kontakterne, der udløser en henvisning til et hospital.

Det viser en ny PLO Analyse om almen praksis’ rolle og samarbejde i sundhedsvæsenet.

Analysen viser også, at dialogen mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen i stigende grad bidrager til sammenhængende patientforløb. Almen praksis modtager i dag 2,5 gange så mange beskeder årligt fra det øvrige sundhedsvæsen som for 10 år siden. Korrespondancerne sker hyppigst med kommunerne (42 pct. - særligt hjemmeplejen), hospitalerne (35 pct.) og den øvrige praksissektor (20 pct.)

Samtidig er der de seneste år med succes aftalt flere nye samarbejdsflader mellem almen praksis og hhv. kommunerne og hospitalerne, som medvirker til sammenhængende forløb for patienten og færre akutte indlæggelser og genindlæggelser. Bl.a. er der aftalt en national ordning om faste plejehjemslæger på plejehjemmene. Målet er, at der ved udgangen af 2024 er faste plejehjemslæger på mere end 80 pct. af alle plejehjem. Seneste opgørelse viser, at dette mål allerede i dag er nået, idet ca. 90 pct. af alle plejehjem i dag har en fast plejehjemslæge.

Et andet eksempel på det forstærkede samarbejde mellem almen praksis og kommunerne er, at personale på kommunale akutfunktioner fra 1. januar 2022 har fået adgang til direkte kontakt til de praktiserende læger i hele landet. Med 55.000 samtaler det første år har tilbuddet vist sig som en succes, og der er givet 78 pct. flere lægefaglige vurderinger end først forventet.


Se ny PLO Analyse her:

Almen praksis’ rolle og samarbejde i sundhedsvæsenet (pdf)

Samtale om resultat på skærm
Korrespondancer sker hyppigst med kommunerne (42 pct. - særligt hjemmeplejen), hospitalerne (35 pct.) og den øvrige praksissektor (20 pct.)